Warunki skorzystania z Dokumentu T1

Redaktor

Sprowadzanie towarów spoza krajów Unii Europejskiej wiąże się z koniecznością ich oclenia. Zgodnie z prawem należy tego dokonać w pierwszym urzędzie, a zatem najczęściej w doku, do którego przesyłka dociera. Procedurę tę można jednak odroczyć. Zobacz, na jakich zasadach uzyskuje się zawieszenie odprawy celnej. 

Procedura Dokumentu T1 – czym ona jest?

Procedura tranzytowa określana jako dokument T1 to zwolnienie z konieczności przeprowadzenia obowiązków celnych w miejscu, do którego towar dociera, czyli w pierwszym terminalu wejściowym, najczęściej zatem w porcie. 

Dzięki temu importer zyskuje możliwość poniesienia opłat i dopełnienia formalności, kiedy już przesyłka dotrze do niego. Należy mieć na uwadze, że usługa ta wyłącznie zawiesza obowiązek celny, a nie likwiduje go. 

Jak wystąpić o Dokument T1?

Żeby móc skorzystać z tej procedury tranzytowej, należy wystąpić o utworzenie Dokumentu T1 w urzędzie celnym wyjścia, zatem w miejscu, do którego przesyłka dotarła. Agencja przygotuje specjalne pismo i nada numer ewidencyjny MRN. 

Jak działa odroczenie odprawy celnej? 

W momencie uzyskania zgody z urzędu na zawieszenie obowiązków celnych zostaje utworzony oddział wyjścia (którym staje się pierwotny urząd wejścia, a zatem miejsce, do którego towar dotarł) i przeznaczenia. Ten drugi to adres dostawy importowanych dóbr. Podmiot odbierający przesyłkę przejmuje odpowiedzialność za jej oclenie. Może tego dokonać samodzielnie lub zlecić ten obowiązek specjalistycznej firmie. 

Jakie warunki muszą być spełnione? 

Żeby móc skorzystać z procedury odroczeniowej, jaką określa Dokument T1, należy zadbać o to, by w dokumentach znalazły się: formularz przewozowy, opis towaru, świadectwa obowiązkowe dla przewozu konkretnych przedmiotów, faktura handlowa. Oczywiście nie wolno zapomnieć, że konieczna jest zgoda z urzędu celnego, a zatem uzyskanie numeru MRN. 

Samodzielnie lub z pomocą specjalistów!

Oclenie towaru można przeprowadzić samodzielnie. Wymaga to jednak znajomości przepisów, a także drobiazgowości w wypełnianiu formularzy. Niewprawieni przedsiębiorcy często popełniają błędy, które stają się przyczyną wielu kłopotów. Rozwiązaniem jest współpraca ze specjalistami. 

Next Post

Projektowanie rozdzielnic elektrycznych — najważniejsze etapy procesu

Rozdzielnie elektryczne są kluczowym elementem każdej instalacji energetycznej. Właściwie przeprowadzony proces projektowy odgrywa istotną rolę w zapewnieniu niezawodności i bezpieczeństwa systemu. Dowiedz się teraz, jakie są najważniejsze etapy procesu, które należy uwzględnić podczas tworzenia projektu! Analiza potrzeb Zanim rozpocznie się projektowanie rozdzielnic , warto dokładnie przeanalizować potrzeby i oczekiwania użytkowników. Istotne jest […]
Projektowanie rozdzielnic elektrycznych — najważniejsze etapy procesu